Supprimer cette publication
07/07/2020 15:30
14/07/2020 15:29
Luxquiz Télécran 27
Lösungswort: HOUFEREG
Das Buch „Déi kleng Prinzessin: Ech war dat net!“ gewinnt:

Léini Meyer L-3335 Hellingen
Frage der Woche: Cinécran 27
Queen & Slim

Auflösung: Musikvideo-Szene
Jeweils zwei Tickets gewinnen:

Monique Bodé L-7241 Bereldingen
Renée Picard L-5530 Remich
Louise Ruppert L-5415 Carnach